1. ORGANIZATORUL ŞI REGULAMENTUL

(1) Organizatorul concursului Symmed Summer LOOK ” (denumit în continuare „Concursul”) este BEAUTY ONE MEDICAL EUROPA S.R.L cu sediul social BULEVARDUL LIBERTATII NR 22 BL 102  Bucuresti, cod poștal 050707, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr J40/14662/2012, Cod Unic de Înregistrare nr. RO 31008047, cont bancar  RO74BUCU1051304238948RON, deschis la Banca ALPHA BANK – AGENTIA LIBERTATII.

(2) Campania se desfășoară în conformitate cu prezentul Regulament (denumit în continuare “Regulamentul”), document obligatoriu pentru toţi participanții.

(3) Regulamentul este disponibil cu titlu gratuit pe perioada concursului pe site-ul www.topmedika.ro , la link-ul: https://topmedika.ro/regulament-concurs-symmed-instagram/

(4) Participanţii la Concurs se obligă să respecte termenii si condiţiile prezentului Regulament. Organizatorul îşi rezervă dreptul să descalifice din Concurs, fără vreo notificare prealabilă, orice participant care nu respectă regulile prezentului Regulament, sau care încearcă în orice fel să fraudeze sistemul de participare

(5) Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica sau schimba Regulamentul în mod unilateral și respectând dispozițiile legale în materie, prin întocmirea unui act adițional la prezentul Regulament, urmând ca astfel de modificări să fie făcute publice cu cel puțin o oră înaintea intrării în vigoare. 

(6) Participarea la Concurs presupune cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a prezentului Regulament.

2. DURATA DE DESFĂŞURARE A CONCURSULUI

(1) Campania se desfășoară în perioada 28.07.2022 – 10.08.2023  pe contul de INSTAGRAM –  Symmed Romania: www.instagram.com/symmedromania/. Pentru castigatori este necesara prezență fizică în locația CHIC SALON IZVOR,  pentru a fi eligibili pentru utilizarea abonamentelor castigate. 

Conform mecanismului concursului, doritorii sunt invitați să participe în comentarii pe pagina de instagram @Symmedromania . 

(1)  perioada și programarea ședințelor din abonament va fi stabilita de către organizator în funcție de disponibilitate. În situația în care se dorește adăugarea unor ședințe/proceduri suplimentare costul acestora va fi suportat, integral, de catre castigator.

(2)  După data încheierii Concursului, Organizatorul nu mai are nici o responsabilitate şi nu îşi mai asumă nicio obligație în legătură cu orice circumstanță care ar putea eventual conduce la concluzia actualității sau continuării Concursului.

3. CONDIȚII DE PARTICIPARE

Participarea la concurs atrage acceptarea implicita, neconditionata si fara rezerve, a prezentului regulament, considerandu-se drept reale, corecte si complete toate datele furnizate de participanti.

In cazul descoperirii oricaror neconcordante intre datele furnizate organizatorului (de catre oricare dintre participanti) si realitate, respectiva participare se invalideaza fara indeplinirea vreunei formalitati inaintea participantilor.

Prin inscrierea la concurs fiecare participant garanteaza:

–        ca este persoana fizica cu domiciliul stabil in Romania care a implinit 18 ani la data inceperii acestui concurs;

–        ca este posesor al unui act de indentitate (buletin de identitate, carte de identitate, permis de conducere);

–        este de acord ca numele lui sa fie facut public in cazul in care va castiga;

–        nu este angajat sau ruda a angajatilor Organizatorului;

–        ca are deplina si neafectata capacitate de folosinta si exercițiu (conform Cod Civil).

–        ca se poate deplasa fizic la sediul Organizatorului pentru a beneficia de ședințele din Abonamentul castigat

Extragerea se va face printr-un program de Extragere Random- Random.org,  pe 10 AUGUST 2022. Castigatorii vor fi anuntati in exculsivitate pe pagina de Instagram Symmed Romania https://www.instagram.com/symmedromania/ in update la postare si story. 

Premiul va fi revendicat și utilizat in Bucuresti, in locatia CHIC SALON IZVOR.

Pentru a putea participa la Concurs, participantii trebuie sa aiba un cont de Instagram și sa urmeze pasii descrisi in punctul 4. Mecanism de concurs. Validarea castigatorului se face prin furnizarea adresei de email valide, a unui nr de telefon  si  a numelui intreg ( Nume si Prenume) si a unei copii a cartii de identitate.

Dreptul de participare apartine in exclusivitate al participantului care indeplineste conditiile impuse de Regulament. Dreptul de participare la concurs este anulat automat in situatia in care o persoana furnizeaza date sau informatii false, eronate sau necorespunzatoare in completarea datelor personale sau in cazul refuzului furnizarii acestor date. 

4.  MECANISMUL CONCURSULUI

(1)  Pentru a participa la concurs sunt necesare următoarele:

  • Detinerea unui cont valid pe platforma  Instagram, public pentru a putea fi contactat
  • Urmarirea ( follow )  conturilor  Symmed România  –  @symmedromania si @beautyoneromania
  • Aprecierea postarii de Give-away, de pe pagina Symmed 
  • Etichetarea unui prieten/unei prietene  in comentarii la postarea giveaway-ului

(2) Premiile vor fi acordate prin tragere la sorți prin intermediul platformei random.org și sunt prevăzute în Anexă la prezentul Regulament.

(3)  Participanții care se vor dori să se înscrie la Concurs după data limită prevăzută în regulament (10.08.2022) nu vor mai fi luați în considerare în procesul de validare și tragere la sorti pentru acordarea premiilor oferite de Organizator.

(5) Câștigătorul va fi anunțat în data de 10.08.2022 în intervalul orar 10:00-22:00.

(6) Câștigătorul va fi desemnat prin platforma random.org și anunțat printr-o postare dedicată pe pagina de INSTAGRAM Symmed Romania.

(7) Câștigătorul va fi contactat prin mesaj privat pe INSTAGRAM intre  10.08.2022- 11.08.2022 în intervalul orar 10:00-18:00.

5.  PREMIILE OFERITE ÎN CADRUL CONCURSULUI

Premii:

2 Abonament Symmed: Corporal + Facial –  Voucher Abonament in valoare de 3200 RON, pentru 5 sedinte Symmed Corporal si 3 sedinte Symmed Facial – Va fi desemnat un singur castigator pentru acest voucher.

Voucherul NU ESTE TRANSMISIBIL, nu poate fi utlizat de alta persoane. 

Valorea premiului nu poate fi echivalata in RON/ alta valuta.

Servicii neincluse:

Proceduri extra cerute de castigator, acestea vor fi oferite contracost, costul pentru parcare, costul pentru cazare si alte costuri survenite în urma programarii sedintelor pentru utilizarea ABONAMENTULUI. 

6. DREPTUL LA IMAGINE

Acordarea premiului corespunzător Concursului poate fi un eveniment public. Participarea la Concurs constituie acordul participanților referitor la faptul că numele și orice alte informații referitoare la Concurs pot fi făcute publice de către Organizator, cu respectarea legislației în vigoare, fără nici un fel de plată aferentă, acordul valorând cesiunea drepturilor patrimoniale corespunzătoare ale participanților către Organizator pe teritoriul României pentru întreaga perioadă de protecție a acestora. Castigatorul va semna un contract de utilizare in scopuri de marketing a fotografiilor/ filmuletelor realizate in momentul utilizarii abonamentului,  castigatorul cedeaza Organiatorului toate drepturile pentru utilizarea imaginilor/înregistrărilor audio/video. 

8. PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

 (1) Prin participarea la Concurs, participanții confirmă cunoașterea prevederilor Regulamentului și își exprima acordul in privința acestora. Prin comunicarea datelor personale în modalitățile indicate în mod expres prin Regulament, participanții la Concurs își exprima acordul expres si neechivoc ca datele lor personale sa intre in baza de date a Organizatorului, in vederea efectuării deliberării, validării si atribuirii premiului, precum si pentru îndeplinirea obligațiilor fiscale ale Organizatorului. Participarea la Concurs constituie acordul potențialului câștigător referitor la faptul ca numele acestuia va fi făcut public de Organizator potrivit legislației în vigoare.

(2) Prelucrarea oricăror date personale va fi făcută cu respectarea Legii nr. 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, lege care oferă persoanelor vizate dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenție asupra datelor (art. 14) si dreptul de opoziție (art.15). Participanții au dreptul de a se opune prelucrării datelor personale si de a solicita ștergerea datelor. De asemenea, este recunoscut dreptul participanților de a se adresa justiției. Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa Organizatorului printr-o cerere scrisa, datata si semnata, expediata la adresa menționată la pct 1.1. de mai sus.

(3) Participanții pot alege să își exprime acordul cu privire la prelucrarea datelor lor cu caracter personal și cu privire la includerea acestor date în baza de date a Organizatorului cu scopul de a primi pe viitor informații despre produsele comercializate de Organizator și despre acțiuni viitoare desfășurate de acesta.

11. LITIGIILE ŞI LEGEA APLICABILĂ

(1) Eventualele reclamații ale participanților la campania promoțională se vor adresa Organizatorului și vor fi soluționate pe cale amiabilă. Dacă nu este posibilă rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, litigiile vor fi soluționate de instanță competentă de la sediul Organizatorului.

(2) Legea aplicabilă este legea română.

12. LIMITAREA RĂSPUNDERII

 Organizatorului nu îi revine nicio răspundere pentru:

1.       imposibilitatea unui participant la campanie de a intra in posesia Premiului câștigat, ori de a-l folosi conform condițiilor prevăzute mai sus, din motive ce exclud culpa Organizatorului;

2.       orice alte costuri ale câștigătorului în legătură cu intrarea în posesia premiului, altele decât cele aflate în sarcia conform prezentului regulament și dispozițiilor legale;