POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

I. DATE CU CARACTER PERSONAL

Datele cu caracter personal reprezintă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. O persoană identificabilă este acea persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în mod particular prin referire la un număr de identificare ori la unul sau la mai mulți factori specifici identității sale fizice, fiziologice, psihice, economice, culturale sau sociale.

II. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Prelucrarea datelor cu caracter personal reprezintă orice operațiune sau set de operațiuni care se efectuează asupra datelor cu caracter personal, prin mijloace automate sau neautomate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, adaptarea ori modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, dezvăluirea către terți prin transmitere, diseminare sau în orice alt mod, alăturarea ori combinarea, blocarea, ștergerea sau distrugerea.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată, VÂNZATORUL are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

  1. Informațiile pe care le colectăm despre dumneavoastră

Colectăm mai multe tipuri de informații de la și despre utilizatorii Site-urilor noastre, inclusiv, de exemplu:

  • informații pe care le colectăm când navigați pe Site-urile noastre, inclusiv adrese IP, cookie-uri și web beacon-uri;
  • nume și prenume, detalii de contact, înregistrări și copii ale corespondenței (inclusiv adrese de e-mail), în cazul în care ne contactați online, prin intermediul formularului.

2. Scopul colectării datelor este:

  • trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)
  • de cercetare de piață, de urmărire și monitorizare a comportamentului Clientului/Cumpărătorului.

3. Prin completarea datelor în formularul de contact, Cumpărătorul declara și acceptă necondiționat că datele sale personale să fie incluse în baza de date, înregistrata în Registrul de Evidență a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, și își dă acordul expres și neechivoc că toate aceste date personale să fie stocate, utilizate și prelucrate în scopul prevăzut mai sus.

4. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștință faptul că va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date.

5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Bulevardul Libertății nr.22, București, în atenția  VÂNZĂTORULUI va puteți exercită, în mod gratuit, pentru o solicitare pe an, să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

6.Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate și expediate la adresa: Bulevardul Libertății nr.22, București, în atenția VÂNZĂTORULUI va puteți exercită dreptul de intervenție asupra datelor, după caz:

  • rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;
  • transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și liberă circulație a acestor date;
  • notificarea către terții cărora le-au fost dezvăluite datele, dacă această notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat față de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 7. De asemenea, VÂNZĂTORULUI poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora și numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii, furnizate de companii cu care putem dezvoltă programe comune de ofertare pe piață a Bunurilor și Serviciilor noastre, asigurători.

8. Informațiile Cumpărătorului cu caracter personal pot fi furnizate și către Parchetul General, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului, în baza și în limitele prevederilor legale și că urmare a unor cereri expres formulate.

III. POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE.

Vânzătorul va administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate voluntar de către Utilizator/Client sau de o altă persoană.

Utilizatorul/Clientul nu este obligat să furnizeze aceste date, însă refuzul de a le furniza determina imposibilitatea efectuării și onorării comenzii.

Este interzisă furnizarea de date false sau incomplete când se completează o comandă, caz în care vânzătorul își rezervă dreptul de a întreprinde măsuri legale împotriva persoanelor în cauză.

Categoriile de date personale prelucrate sunt următoarele: numele şi prenumele, telefon/fax, adresă (domiciliu/reşedinţa), e-mail.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către Vânzător.

Utilizatorilor/Clienţilor le sunt garantate drepturile prevăzute de Legea nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de se adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor sale.

Clienţii au dreptul de a solicita ştergerea totală sau parţială a datelor cu caracter personal, în baza unei cereri scrise, semnate şi datate transmisă către Vânzător.

Vânzătorul garanteaza confidențialitatea datelor personale colectate și se obligă să respecte dispozițiile Legii nr. 677/ 2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Datele cu caracter personal obținute de către Vânzător vor fi stocate în baza sa de date, iar acesta va lua toate măsurile pentru protecția lor împotriva distrugerilor accidentale sau folosirii ilegale.

IV. MĂSURI DE SECURITATE

            Vânzătorul va lua măsurile tehnice și organizatorice adecvate în vederea asigurării securității prelucrării datelor cu caracter personal pe site-ul topmedika.ro, astfel încât să  garanteze că datele cu caracter personal pot fi accesate numai de persoane autorizate, în scopurile autorizate de lege, să protejeze datele cu caracter personal stocate sau transmise împotriva distrugerii accidentale ori ilicite, împotriva pierderii sau deteriorării accidentale și împotriva stocării, prelucrării, accesării sau divulgării ilicite.